Xe phân phối hàng đông lạnh

XL PP
Xe đông lạnh
Hàn Quốc
Đời 2009
Cho thuê
Chuyến/Chuyến
Thường xuyên sử dụng
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Điều kiện chung

- Đáp ứng nhu cầu giải phóng hàng nhanh

- Cơ động vào trung tâm và phố nhỏ tại Hà Nội va Phụ cận.

- Tiết kiệm thời gian chờ đợi

- Hoạt động 24/7

- Hình ảnh giao nhận hàng chuyên nghiệp/ Được đào tạo.

- Bảo đảm chất lượng hàng hóa tới tay người tiêu dùng