Xe đông lạnh Bắc - Nam

Xe đông lạnh Container Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội.
Xe Container đông lạnh
Mỹ
Mới
Cho thuê
Theo số lượng đơn hàng/ Hàng nguyên Container/Kg/ Nguyên Container
Thường xuyên sử dụng
Trước mỗi chuyến đi.
Điều kiện chung