Điều khoản cho thuê

 Điều Khoản Cho Thuê – Cách Thức Để Thuê Và Làm Việc Với HDO Business Corporation:

1.Hàng Hóa. 

Hàng hóa được giới thiệu trong trang website:

www.chothue24h.com  và

●  www.leasevietnam24h.com  và www.hdobusiness.com  là hàng hóa thuộc quyền sở hữu của HDO hoặc độc quyền khai thác của HDO.

Tất cả các hàng hóa cho thuê/ có bán đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận chủ sở hữu và quyền cho thuê / quyền bán của mỗi sản phẩm.

 2. Điều khoản để Thuê/ Mua/ Ký gửi/ Ủy Quyền.

2.1. Khách hàng muốn thuê/ mua/ ký gửi/ ủy quyền các loại tài sản, hàng hóa, giấy tờ có giá… đều phải ký hợp đồng trực tiếp với HDO để được bảo đảm về mặt pháp lý và cam kết thực hiện có bảo lãnh cho mọi giao dịch và minh bạch các khoản tài chính - Người trực tiếp hưởng lợi.

 I.Trình tự/ Cách thức cho thuê/ bán/ ký gửi/ ủy quyền:

 I.1. Xác định/ thẩm định mức giá cho thuê/ bán/ ký gửi/ ủy quyền…

 I.2. Ký Hợp đồng với HDOBusiness Corporation.( Hợp đồng kinh tế / Hợp đồng nguyên tắc/ Hợp đồng độc quyền khai thác - quản lý/ Hợp đồng hợp tác đầu tư chiến lược - Đối tác chiến lược cùng đầu tư )

 I.3. Ký biên bản giao - nhận tài sản/ hàng hóa/ giấy tờ có giá.

 I.4. Ký giấy bảo lãnh/ làm chứng bên độc lập thứ 3 ( ba ) hoặc người liên quan cần thiết ( nếu có ).

 I.5. Ký giấy đồng chịu trách nhiệm/ hưởng quyền lợi thay thế với người đại diện thuê/ bán/ ký gửi/ ủy quyền … Người đồng sở hữu tài sản ( Cổ đông, người góp vốn, vợ, chồng, bố, mẹ… )

 I.6. Bàn giao tài sản/ Hàng hóa. 

II.Để thuê/ mua/ ký gửi/ ủy quyền với HDO: 

II.1. Tài sản/ Hàng hóa/ Giấy tờ có giá/… Phải chứng minh được nó là tài sản và hàng hóa của người đại diện ký giao dịch với HDO ( Bằng văn bản ); Tài sản, hàng hóa của một chủ sở hữu hay của nhiều người cùng sở hữu.

 II.2. Trong trường hợp khác có thể cần sự bảo lãnh của bên thứ ba, người thứ ba để giao dịch được pháp luật bảo vệ.

 II.3. Khách hàng chứng minh đủ khả năng tài chính chi - trả và đủ năng lực thực hiện cam kết hợp đồng đến khi hợp đồng hết hiệu lực.

 II.4. HDO Ưu tiên/ dành sự quan tâm đặc biệt tới các giao dịch có người đồng chịu trách nhiệm cũng như hưởng thay thế quyền lợi của người đại diện đứng ra giao dịch với HDO.

 II.5. Để giao dịch với HDO, đối tác chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên, không phải là người đang chịu thi hành án, người đang bị pháp luật giới hạn quyền công dân.

 II.6. Một số sản phẩm và dịch vụ sẽ có tính phí giao dịch, hoặc phí khác HDO sẽ thông báo đến quý vị rõ ràng

 II.7. Trong thời gian hàng hóa được ủy quyền duy nhất cho HDO quản lý/ khai thác/ cho thuê mọi điều khoản cho thuê được giữ bí mật và bảo đảm trong khung điều chỉnh của các Hợp đồng và văn bản liên quan, có thể của cả 03 ( ba ) bên; Dựa trên “ khung “ điều chỉnh các bên làm đúng cam kết của mình và hiểu rõ vị trí và quyền lợi của mình trong nguyên tắc giao dịch.( Mọi hàng hóa, tài sản… khi đã làm hợp đồng giao cho HDO khai thác đều được hiểu là ủy quyền duy nhất - giao dịch duy nhất tại thời điểm đó với hàng hóa đó )

 II.8. HDO không chịu trách nhiệm khi khách hàng nhầm lẫn làm việc với người không phải là người của HDO hoặc không còn làm việc ở HDO; Trong mọi giao dịch và quan hệ với khách hàng, để tránh sự nhầm lẫn khách hàng lên tuân theo đầy đủ hướng dẫn và ký các bản ký kết; Trong từng dịch vụ của mình chuyên viên HDO đều có thẻ nghề, giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân để làm việc.

 II.8. HDO ưu tiên các đối tác ưa sử dụng các dịch vụ làm văn minh và nâng tầm đời sống, tạo ra giá trị tốt nhất và sự hưởng thụ cuộc sống là nhiều nhất nếu quý vị xác nhận rằng mình sống 100 năm/ sẽ chi tiêu thế nào 100 năm đó; có bao nhiêu năm để tận hưởng cuộc sống thực sự. Lời khuyên của chúng tôi ” hãy hài lòng vừa đủ để cân bằng vũ trụ và được hưởng thụ sống thực sự ( không âu lo ), Hãy giao cho người làm tốt nhất cái mà bạn cố cũng có thể làm được ”

 

HDO Business Corporation Công ty quản lý, khai thác, tư vấn sử dụng tài sản, giấy tờ có giá, tài sản không sử dụng thường xuyên !