Kho - Kho Lạnh

Kho bãi, kho lạnh - Bãi chung chuyển hàng hóa - Container
Kho lạnh - Kho chung chuyển - Bãi đậu Container
Viet Nam
Mới/ Tiêu chuẩn
Cho thuê
m2 - thuê bao/m2
Thuộc bên cho thuê
Điều kiện chung