HDO/ Dịch vụ xây lắp kho đông lạnh.

Kho đông lạnh
Mới 100%/ Cũ 80%
Đức, Ý, Nhật, Trung Quốc
Phù hợp chuỗi của hàng, dự án tiêu chuẩn, luôn sẵn lòng phục vụ
Bán
Theo thiết kế - mục đích sử dụng./m2/ pallet, m3...
Giá thấp hơn thị trường là 10% - Bảo trì vĩnh viễn
Bảo hành, bảo trì kỹ thuật định kỳ và theo yêu cầu 24/7
Điều kiện chung

- Xây dựng, lắp đặt mới kho đông lạnh theo như cầu mục đích sử dụng.

- Máy mới 100%

- Máy đã qua sử dụng.

- vấn, cung cấp thông tin đầy đủ , chuyển giao kỹ thuật sử dụng bảo quản tiêu chuẩn quốc tế.

- vấn cách thức, cách làm, sự hoàn hảo trong thu hoạch - sản xuất - đóng gói - bảo quản - vận chuyển - phân phối...

HDO Kho đông lạnh cung cấp đầy đủ thông tin, giải phấp, thị trường cho sản phẩm đông lạnh, sản phẩm bảo quản nhiệt độ lạnh - mát, thực phẩm, nông sản, trái cây .....