Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng Sản Xuất

Kho, Nhà Xưởng Sản Xuất
Kho, nhà, xưởng
Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Mới xây dựng tháng 7 năm 2010
Cho thuê
55.000 vnd/m2/ Tháng
Lâu dài, Thuê hết diện tích 1.300 m2
Bên cho thuê
Điều kiện chung

- Kho mới xây dựng 50m x 70 m

- Tổng diện tích : 1.300 m2

- Cho thuê làm nhà xưởng, làm kho khô

- Container đi vào được

- 24/ 7 không cấm đường

- Khu công nghiệp\ Hạ tầng tốt/ Trạm điện riêng/ nước máy

- Cho thuê từ 3 đến 10 năm.

- Liên hệ và chi tiết qua: www. chothue24h.com


Các sản phẩm khác