Chào mừng đến với website Drupal mới!

Vui lòng theo những bước sau để thiết lập và bắt đầu sử dụng website của bạn:

  1. Cấu hình hệ thống Sau khi đăng nhập, hãy truy cập vào khu vực quản trị, nơi bạn có thể tùy chỉnh và cấu hình toàn bộ hệ thống.
  2. Bật các chức năng bổ sung Kế tiếp, hãy truy cập vào trang danh sách module và kích hoạt những chức năng cần thiết. Bạn có thể tìm thấy các module bổ sung từ trang module dùng cho Drupal.
  3. Tùy biến giao diện Để thay đổi giao diện của website, hãy truy cập vào mục giao diện. Bạn có thể chọn một trong những giao diện đã có hoặc tải thêm các giao diện khác từ trang giao diện dùng cho Drupal.
  4. Bắt đầu nội dung Cuối cùng thì bạn đã có thể tạo nội dung cho website của bạn. Thông điệp này sẽ biến mất một khi bạn đưa một bài viết ra trang chính.

Để có thêm thông tin, vui lòng xem phần hướng dẫn, hoặc sổ tay Drupal trực tuyến. Bạn cũng có thể gửi bài tại diễn đàn Drupal, hoặc xem một loạt các tùy chọn hỗ trợ khác đã có sẵn.

Tin tức

TIN TỨC CHO THUÊ, MUA, BÁN CÁC THÀNH PHỐ - TỈNH - HUYỆN VIỆT NAM